Päivitetty 8.4.2019.

Liiketoimintakonsultointitoimeksiannot

Konsultointitoimeksiannoista ja niiden sisällöstä ja veloituksista sovitaan toimeksiantokohtaisesti erikseen.

Kehitystoimeksiannot

Verkkosivusto-, verkkopalvelu- ja verkkokauppakehitystoimeksiannosta ja niiden sisällöstä ja veloituksista sovitaan toimeksiantokohtaisesti erikseen, ellei kyseessä ole Avafor Oy:n sivuillaan (jäljempänä Toimittaja) kuvaama kiinteä kehityspaketti. Kiinteä kehityspaketit sisältävät ainoastaan ilmoitetut asiat.

Jos sivustokehityspaketissa kuvataan esimerkiksi Basic-webhotelli + WordPress + 3 sivua + yhteydenottolomake 400 €, tarkoittaa se sitä, että

  • Toimittaja luo Asiakkaalle Basic-webhotellipaketin,
  • Toimittaja asentaa sinne WordPress-ohjelmisto,
  • Toimittaja tekee sivustolle 3 sivua,
  • Toimittaja tekee sivustolle  yhteydenottolomakkeen asiakkaan antamilla perustiedoilla. Asiakkaan tulee tarvittaessa muuttaa tietoja.

Asiakkaan (jäljempänä Asiakas) tulee tämän lisäksi itse

  • hankkia domain-nimi, joka tulee antaa Toimittajan ylläpidettäväksi. Tämä on edellytys webhotellin tarjoamiselle Asiakkaalle.
  • luoda haluamansa sisältö sivuille
  • huolehtia sivustonsa turvaamisesta asentamalla esimerkiksi Wordfence-tietoturvaohjelmisto
  • huolehtia sivustonsa kaikesta muusta tarvittavasta toiminnallisuudesta ja turvasta.
  • tarvittaessa ostaa Toimittajalta kehityspalvelua edellä mainittujen toteuttamiseksi, josta sovitaan erikseen.

Webhotellit ja verkkotunnukset (domain)

Webhotellien ja verkkotunnusten (domain) jälleenmyyjänä (jäljempänä Toimittaja) toimii Avafor Oy. Toimittajan jälleenmyymien webhotellien teknologiasta ja palveluratkaisuista sekä verkkotunnusten ylläpidosta vastaa yhteistyökumppanimme Zoner Oy (jäljempänä Teknologiatoimittaja).

Webhotellin ja/tai verkkotunnuksen tilaava asiakas (jäljempänä Asiakas tai asiakas) voi olla yksityishenkilö tai yritys/yhteisö.

Webhotellien ominaisuudet on kuvattu webhotellit-sivulla. Tehdessään tilauksen Asiakas on velvollinen tutustumaan valitsemansa webhotellipaketin kaikkiin tietoihin ja hyväksymään nämä toimitusehdot.

Verkkotunnuksen tilaus on ehdollinen, koska joudumme tarkistamaan Asiakkaan toivoman tunnuksen saatavuuden. Tarvittaessa Asiakkaan tulee muuttaa verkkotunnusta niin, että se on vapaa ja siten hankittavissa. Toimittaja veloittaa verkkotunnuksesta syntyvät kustannukset toteutuneen mukaan.

Tilaussopimus on Asiakasta sitova ja tulee voimaan toistaiseksi voimassa olevana webhotellipaketin mukaisella sitoutumis- ja laskutusjaksolla, kun webhotellin tilauslomake on lähetetty Toimittajalle.

Jos Asiakkaalla ei ole domain-tunnusta (verkkotunnus kuten www.esimerkki.fi), tulee hänen hankkia sellainen Toimittajan, tai muuta kautta. Asiakas on mahdollisuus siirtää verkkotunnuksen Toimittajan Teknologiatoimittajan ylläpidettäväksi. Jos verkkotunnusta ei siirretä Toimittajan Teknologiatoimittajan ylläpitoon, tulee Asiakkaan edesauttaa Toimittajaa ja Teknologiatoimittajaa tarvittavien yhteysohjausten tekemiseksi, jotta Asiakkaan sivusto saadaan toimimaan kyseisessä verkkotunnuksessa.

Webhotellin normaali laskutusjakso 1 kuukausi. Toimittaja veloittaa webhotellin kuukausimaksun Asiakkaalta kunkin kuukauden alussa. Asiakkaan irtisanomisaika on 1 kuukausi. Selvennykseksi, että irtisanomispäivä on ensimmäinen irtisanomiskuukauteen laskettava päivä. Esimerkiksi 2.6.2019 irtisanottu tilaus päättyy 1.7.2019. Toimittaja veloittaa irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden maksun irtisanomisajan osalta.

Toimittaja voi tarjota alennuksia ja erilaisia paketteja kiinteällä laskutusjaksolla, kuten esim. 12 kk. Kaikkien kiinteän sisällön ja laskutusjakson pakettien tiedot ja sitoutumisajat kuvataan tilaussivulla. Esimerkkinä  12 kk kokonaishinta, ja sen laskennallinen kuukausihinta, 12 kk laskutusjaksolla tarkoittaa Asiakkaalle sitoutumista kyseiseen webhotelliin 12 kuukaudeksi. Kiinteän laskutusjakson webhotellipaketeissa ei ole irtisanomisaikaa.

Asiakas vastaa kaikesta sisällöstään itsenäisesti webhotellissa, kuten sovelluksista, sivustoista, tietokannoista ja sähköposteista. Toimittajalla ei ole mitään vastuuta asiakkaan webhotellissa pitämään sisältöön liittyen.

Mikäli Asiakas tilaa Toimittajalta verkkosivuston ylläpidon, vastaa Toimittaja sen puitteissa ainoastaan WordPressin ja siihen liittyvien lisäosien normaalien päivitystoimenpiteiden tekemisestä. Toimittaja ei vastaa mistään WordPressin ja sen lisäosien ongelmista ei niiden välisistä yhteensopimattomuudesta aiheutuvista ongelmista. Jos päivitykset aiheuttavat yhteensopivuusongelmia, voi Asiakas tilata Toimittajalta lisätyönä ongelmien korjaustyön voimassa olevaan tuntihintaan.

Vaikka uskomme, että Teknologiatoimittajan tuottamat webhotelliteknologiat ja palveluratkaisut toimivat moitteettomasti, on mahdollista, että satunnaisia käyttöhäiriöitä ja/tai -katkoja voi esiintyä. Koska Toimittaja on riippuvainen Teknologiatoimittajan teknologiasta ja palveluista, Toimittaja ei vastaa minkään webhotellin toimimattomuuden ja/tai käyttöhäiriön Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista eikä maksa mitään niihin liittyviä korvauksia.

Toimittaja varaa oikeuden muuttaa kaikkia, myös käytössä olevien webhotellipakettien, hintoja. Hintamuutostilanteessa Asiakkaalla on oikeus irtisanoa webhotelli päättymään 1 kuukauden irtisanomisajalla irtisanomispäivästä alkaen. Tässä tilanteessa Toimittaja veloittaa irtisanomisajan päättymiskuukauden kuukausiveloituksen kokonaisuudessaan. Jos Asiakas on tilannut webhotellin pidemmällä laskutusjaksolla, kuten esimerkiksi 12 kuukautta, ja Asiakas on maksanut laskutusjakson veloituksen kokonaisuudessaan etukäteen, ei irtisanomistilanteessa jo maksettuja maksuja palauteta.

Webhotellin irtisanomistilanteessa Asiakkaalla on velvollisuus tehdä webhotellissaan olevien sivustojen, tietojantojen, sähköpostien sekä muiden tietojen tarvittavat varmuuskopioinnit itselleen sekä mahdolliset siirrot toiseen ympäristöön ennen irtisanomisajan päättymistä. Irtisanomisajan päätyttyä Asiakkaalla ei ole enää oikeutta kirjautua webhotelliinsa ja Toimittaja poistaa Asiakkaan kaikkit tiedot webhotellista, eikä sinne jääneitä tietoja pystytä enää palauttamaan. Toimittaja ei vastaa irtisanomisajan päätyttyä webhotellissa vielä olevien tietojen poistamisesta Asiakkaalle aiheutuvista haitoista ja/tai kuluista, eikä maksaa niihin liittyen mitään korvauksia.

Toimittajalla on aina ja kaikissa tilanteissa oikeus muuttaa ja/tai poistaa sisältöä, ja tarvittaessa sulkea Asiakkaan sivusto ja/tai webhotelli välittömästi, jos Asiakkaan sivustolla ja/tai webhotellissa pitämä sisältö on voimassa olevien lakien ja/tai hyvien tapojen vastaista.

Toimittajalla on aina ja kaikissa tilanteissa oikeus irtisanoa Asiakkaan tilaus päättymään välittömästi, sulkea Asiakkaan webhotelli ja sivusto sekä poistaa Asiakkaan käyttöoikeudet, jos Asiakas rikkoo toimitusehtoja, lakeja ja/tai hyviä tapoja. Tällaisessa tilanteessa Asiakkaalla ei ole oikeutta saada jo maksamiaan maksuja takaisin. Toimittajalla on tässä tilanteessa oikeus veloittaa Asiakkaalta Asiakkaan toimista Toimittajalle aiheutuneet välittömät kustannukset toteutuneen mukaan, sekä periä Asiakkaalta korvaus aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista sallimissa puitteissa.

Toimittajalla on aina ja kaikissa tilanteissa oikeus yksipuolisesti irtisanoa Asiakkaan webhotellitilaus ja/tai -tilaukset 1 kk irtisanomisajalla.

Toimitusehdot koskien kaikki edellä mainittuja toimituksia

Kaikki hinnat on ilmoitettu ALV 0%. Kulloinkin voimassaoleva ja soveltuva arvonlisävero lisätään hintoihin laskutuksessa. Webhotellipakettien yhteydessä ilmoitetaan myös arvonlisäverolliset hinnat.

Laskutettavissa toimituksissa maksuaika on 7 pv netto. Huomatusaika on 7 päivää ja huomautusmaksu 5 € sis. ALV. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Toimittajalla on oikeus korjata missä tilanteessa tahansa väärin ilmoitetut hinnat. Toimittajalla on lisäksi oikeus tarkistaa Asiakkaan tekemät tilaukset ja korjata niissä esiintyvät hinta sekä muut toimitukselliset virheet. Tässä tilanteessa Toimittaja informoi virheistä Asiakasta, jolloin Asiakkaalla on oikeus perua tilauksensa ilman kustannuksia.

Hyväksymällä nämä toimitusehdot Asiakas myöntää Toimittajalle oikeuden käyttää Asiakkaan nimeä, logoa, Asiakkaan verkkosivujen url-osoitetta ja toimitettuja palveluja julkisina referensseinä.

Toimittajalla on aina ja kaikissa tilanteissa oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja kaikilta osin.

Kaikkiin toimituksiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät johda ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet viimekädessä Helsingin Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa.